ವಕೀಲ ಸೇವೆಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಲೆವಕೀಲ ಸೇವೆಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಲೆ

 

ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಶಾಸನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್

ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (ತನಿಖಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ), ಬರುತ್ತದೆ ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ವೆಚ್ಚ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೀರಿಯೊಟೈಪ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೆರವು ವೃತ್ತಿಪರ ವಕೀಲರು.

ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಕೀಲ, ಬಂಡವಾಳ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

 

ಪಾವತಿ ವಕೀಲ ಕೆಲಸ — ಏನು ಬೆಲೆ.

 

ಮೊದಲ ವಿಷಯ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಕೀಲ ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪಾವತಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ದಾವೆ.

ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಲಸ

ಗುಣಮಟ್ಟದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಎಣಿಕೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಲಸ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಕೀಲ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳು:

 

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಕಾನೂನು ಅಭ್ಯಾಸ, ವಿಜೇತ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು;

ವೆಚ್ಚ ಸೇವೆಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಕೀಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ವಕೀಲರು ಯಾರು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತನಿಖೆ (ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ) ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ. ಬೀರುತ್ತವೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಆರೋಪ (ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ), ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ;

ಅವಧಿ ತನಿಖೆ;

ವಿಚಾರ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ವಕೀಲ, ಮರೆಯಬೇಡಿ ಸೂಚಿಸಿ ಲೇಖನ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.