ವಕೀಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ವಕೀಲ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್

ಒಂದು ವಕೀಲ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ

ಸಲಹೆ. ಸಲುವಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಲು ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ, ಇದು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ತಜ್ಞ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು.

ಉಚಿತ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ವಕೀಲ ಸಕಾಲಿಕ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒಂದು ವಕೀಲ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಕೀಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಿತ್ರ ಆವೃತ್ತಿ ಸಂಗೀತ»ಚಿಕಾಗೊ»ನಾಯಕ ರಿಚರ್ಡ್ ಗೆರೆ, ವಕೀಲ ಬಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿನ್, ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್:»ನೀವು ಯೇಸು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲ, ಎಲ್ಲಾ ಅವರು ತೋರಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಬದಲಾದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ.». ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಕೀಲ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸುದ್ದಿ, ದೂರದರ್ಶನ ಚರ್ಚೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸೇವೆಗಳು ವಕೀಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ಸೇರಿವೆ ಸೇವೆಗಳು ವಕೀಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ವಕೀಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ತಾರ್ಕಿಕ: ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮೊದಲು ಮನವಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಸಲು ಬರೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ದೂರು, ವಿಶೇಷ. ಕೇವಲ ಮಾತನಾಡುವ ನಂತರ ಅನುಭವಿ ವಕೀಲ, ವಿವರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಭವಿಷ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆರವಿನಿಂದ ಒಂದು ವಕೀಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಗೌಪ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಹೇಳಲು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೌಪ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ.