ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ 

ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ

 

ಒಂದು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆ ಔಷಧ ಕೆಲಸ ಜನರು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ನೋವು.

ಯಾವಾಗ ವಿನೋದದಿಂದ

ಯಾವಾಗ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಚಟ. ಅಥವಾ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಅದ ಸೂಜಿ. ನೀವು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಗಾಂಜಾ ಎಲೆಗಳು ಶಿರೋವಸ್ತ್ರಗಳು.

 

ಮತ್ತು ಅವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಕಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ, ತೆಗೆದ ಪಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ, ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ, ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ವಂಚಿತ ಪೋಷಕರ ಹಕ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

ಜನರು ನೋಡಿ ಕಾನೂನು, ಅಥವಾ ಕಾನೂನು

ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ದೋಷಯುಕ್ತ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ ಬಳಸಲು.

 

ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಲೈನ್ ಐಟಂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ನೆರವು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಲಹೆ ನೀಡಿ, ಕಲಿಸಲು ಭದ್ರತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು, ಸಲಹೆ ಸರಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸಲು ಕಾನೂನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಭವಿಷ್ಯ. ನಾವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಂವಿಧಾನದ, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು.